POGOJI UPORABE
1.1. Pogoji poslovanja so pravni dogovor posamezno fizično ali pravno osebo (v nadaljevanju "naročnik") in poslovnim subjektom za AD Systems (v nadaljevanju "ponudnik"). Ob oddanem naročilu se smatra, da je naročnik seznanjen s pogoji uporabe, ki so javno objavljeni na ponudnikovih spletnih straneh. Razmerje med ponudnikom in naročnikom urejajo poleg veljavne zakonodaje še spodaj navedeni pogoji.

1.2. Naročnik se strinja, da izpolnjuje zakonsko določeno starost za vstop v ta sporazum.

1.3. Naročnik se obveže, da bo skrbel za ažurnost in pravilnost vseh kontaktnih podatkov in podatkov, ki so potrebni za izdajo računov za opravljene storitve. Naročnik razume in se strinja, da s svojimi podatki razpolaga samostojno v naročniškem centru, ki mu ga v uporabo nudi in čigar delovanje zagotavlja ponudnik.

1.4. Naročnik se obveže, da bo redno spremljal elektronski naslov, ki ga je navedel ob naročilu storitev. Naročnik se obveže, da bo ponudnika redno obveščal o spremembah e-poštnega naslova, ki ga redno uporablja. Naročnik razume in se strinja, da lahko e-poštni naslov vedno posodobi tako, da kontaktira tehnično službo. Ponudnik je zaradi narave delovanja e-poštne tehnologije v celoti odvezan odgovornosti za to, da lahko določena sporočila in/ali obvestila, poslana na naročnikov elektronski naslov, prispejo v mapo z nezaželeno pošto (t.i. "spam" ali "junk").

1.5. Naročnik je seznanjen, da ponudnik objavlja obvestila glede ponudnikovih storitev na spletnih straneh ponudnika.

1.6. V skladu z direktivo 2010/45/EU ter s spremenjenim 84. členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) se s 01.01. 2013 uvaja enakovredna obravnava papirnatih in elektronskih računov. Z oddanim naročilom na spletni strani ponudnika se naročnik strinja, da se mu vsi predračuni, računi in ostali dokumenti posredujejo v elektronski obliki. Naročnik, ki želi, da se mu račun pošlje tudi v papirnati obliki, lahko to sporoči naknadno. Za vsak račun, poslan preko navadne pošte, se obračunajo administrativni stroški v znesku 5,00 EUR + DDV.
2.1. Objavljene cene na spletnih straneh ponudnika so v EUR (€) in že vsebujejo 22% DDV, razen če ni drugače navedeno.

2.2. Ponudba / Predračun
Za uporabo ponudnikovih storitev je zahtevano predplačilo za določeno časovno obdobje, ki ga naročnik izvede na podlagi prejetega predračuna. Predračun naročnik prejme preko e-pošte na svoj e-poštni naslov v HTML obliki, na voljo pa mu je tudi v obliki PDF datoteke, ki je na voljo za prenos v naročniškem centru, do katerega dostop zagotavlja ponudnik.
Če predračun vsebuje napačen znesek in/ali specifikacije storitev, ima ponudnik pravico napake odpraviti in o tem naročnika tudi obvestiti. Naročnik se strinja, da bo upošteval popravljen predračun ali odstopil od ponudbe.
Naročnik se strinja, da bo svoje obveznosti iz naročniškega razmerja poravnal v roku, ki je naveden na predračunu. V primeru, da naročnik želi spremeniti plačilno obdobje, mora to ponudniku sporočiti pred iztekom trenutno zakupljenega obdobja preko elektronske ali navadne pošte.
Naročnik z izvedbo transakcije, ki jo ponudnik zabeleži v svojem sistemu, sprejme ponudbo.

2.3. Realizacija naročila
Naročene storitve bodo opravljene, ko ponudnik v svojem sistemu zabeleži transakcijo. Ponudnik naročnika o tem obvesti na e-poštni naslov, ki ga naročnik navede ob naročilu.
Zaradi narave storitev, ki jih nudi ponudnik, naročnik razume in se strinja, da ponudnik ne zagotavlja, da bodo naročene storitve po zabeleženi transakciji uspešno opravljene. V kolikor se v tem primeru ponudnik in naročnik ne dogovorita drugače, ponudnik naročniku povrne vplačana sredstva v skladu s plačilno metodo, s katero je bila tranasakcija izvedena.
Ponudnik izda račun za opravljeno storitev na podlagi predračuna (ponudbe) in zabeležene transakcije ali izjemoma posredovanega potrdila o transakciji. Račun vsebuje podatke, ki jih je naročnik vpisal ob naročilu storitev. Te podatke naročnik kasneje ureja samostojno v naročniškem centru, ki ga zagotavlja ponudnik.

2.4. Podaljševanje naročenih storitev
Vse storitve so veljavne do roka, ki je naveden na ponudbi (predračunu) in računu.
Vsaj 15 dni pred rokom poteka veljavnosti storitev ponudnik naročniku preko e-pošte posreduje predračun (ponudbo) za podaljšanje.
V kolikor ponudnik zabeleži transakcijo v skladu z izdanim predračunom, se smatra, da storitve želi podaljšati.
V primeru, da ponudnik ne prejme transakcije v skladu s predračunom do datuma poteka predračuna ali vsaj do datuma poteka storitev, se smatra, da naročnik storitev ne želi podaljšati.
V primeru nepodaljšanja naročnine le-ta preneha delovati naslednji dan po poteku.

2.5. Odpoved in prekinitev naročenih storitev
Naročnik lahko storitev odpove tako, da ponudnika o tem obvesti preko e-pošte navedene na ponudnikovi spletni strani.
V vsakem primeru se za odpoved storitve šteje tudi to, da predračun za podaljšanje storitev, ki je posredovan naročniku, ni poravnan v roku, ki ga predračun navaja.

2.6. Akcije in popustne kode
Pri posameznem naročilu je mogoče upoštevati le eno kodo za popust naenkrat.
Akcij in popustnih kod ni mogoče uporabiti za podaljševanje obstoječih storitev, razen če je ob akciji to posebej navedeno.
Akcije, ki veljajo za 1. (prvo) leto, ni možno izkoristiti večkrat, saj je akcija vezana na posamezno storitev; slednje velja za storitve, ki jih nudijo vse blagovne znamke, s katerimi upravlja ponudnik.
3.1. Odgovornosti in dolžnosti ponudnika
Ponudnik se obvezuje, da bo skrbel za nemoteno delovanje spletnega urejevalnika vsebin, smotrno in pravočasno posodabljal programsko opremo, naročnike obvestil o večjih posodobitvah z novico na spletnih straneh (v določenih primerih tudi preko e-pošte), v najkrajšem možnem času odpravil nastale napake in za varnost podatkov.
Zaradi narave storitev, ki jih ponudnik nudi ter zaradi narave delovanja interneta omrežja ponudnik ne more zagotavljati, da bodo storitve vedno dostopne.
Ponudnik ne odgovarja za pravilnost podatkov, ki jih kdorkoli pošlje na ali iz strežnika.
Ponudnik ne odgovarja za noben izgubljen ali poškodovan podatek na strežniku.
Ponudnik ne odgovarja za posredno ali neposredno nastalo škodo z uporabo naših storitev.
Ponudnik zanika vsako odgovornost za škodo povzročeno vendar ne omejeno na:
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi izpada delovanje storitev strežniških sistemov,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi povečanja odzivnega časa,
 • škodo ali odgovornost nastalo pri neprenosu ali napačnem prenosu podatkov,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščenega posega,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi kakršnegakoli (hekerskega) napada,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi nesprejete in/ali neodposlane elektronske pošte ali napake e-poštnega strežnika,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih in višjih dejavnikov.
Ponudnik ni odgovoren za izgubo podatkov, prekinitve v delovanju storitev ali kakršenkoli izpad ali izgubo podatkov, do katere je prišlo po krivdi tretje osebe, ponudnika storitev, njegovih strank ali zaposlenih.
Naročnik se strinja, da bo ponudnik periodično ročno ali programsko brez predhodnega obvestila pregledoval delno ali celotno naročnikovo vsebino prenešeno na zakupljen strežniški prostor. S tem ponudnik dodatno pripomore k varnosti strežniških sistemov (npr. iskanje neprimerne programske opreme, spletnih virusov, itd.). V kolikor ponudnik zazna neprimerno programsko kodo ali morebitno strežniku škodljivo vsebino, se naročnik strinja, da jo ponudnik nemudoma odstrani brez predhodnega obvestila naročnika.

3.2. Odgovornosti in dolžnosti naročnika
Naročnik se strinja, da v celoti odgovarja za vsebino na zakupljenem strežniškem prostoru.
Naročnik se strinja, da na zakupljen strežniški prostor pri ponudniku ne bo prenašal naslednjih vsebin:
 • vsebine, ki je nelegalna, nasilna, obrekljiva, opolzka ali kakorkoli sporna,
 • vsebine, ki vsebuje viruse ali sovražne računalniške programe, nelegalno programsko opremo, ipd.,
 • vsebine, ki je namenjena kriminalnim dejanjem ali združbam,
 • vsebine, ki spada pod zaščitene znamke, patente, avtorske pravice ali drugo intelektualno lastnino.
Naročnik je seznanjen, da so rezervne kopije, ki jih izdeluje ponudnik, brezplačna storitev, za katero ponudnik ne jamči, da bo vedno na voljo. Naročnik se nadalje strinja, da bo za varnostne kopije svojih podatkov v celoti skrbel tudi sam v lastni režiji in na lastni opremi.
Naročnik se strinja, da z uporabo katerekoli programske opreme na opremi ponudnika prevzame tudi skrb in odgovornost za redno posodabljanje te programske opreme zaradi lastne varnosti in varnosti celotnega strežniškega okolja.
Naročnik se strinja, da kakršnokoli povzročeno škodo in posledične dodatne stroške v celoti poravna sam v roku 14 dni od nastanka.

3.4. Reklamacija uporabe storitev
Pri storitvi uporabe spletnega urejevalnika vsebin omogočamo v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) 14-dnevno preizkusno obdobje, ki prične teči prvi dan, ko je oddano naročilo in v okviru katerega lahko naročnik kadarkoli zahteva povračilo sredstev za nakup storitev.
Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se naročniku ne vrnejo. Na TRR naročnika ali drugo plačilno sredstvo, v kolikor to izrecno zahteva naročnik, se vrne le vplačani znesek.
4.1. Odgovornosti in dolžnosti ponudnika
Zaradi narave storitev, ki jih ponudnik nudi ter zaradi narave delovanja interneta omrežja ponudnik ne more zagotavljati, da bodo storitve na napravah vedno dostopne.
Ponudnik ne odgovarja za posredno ali neposredno nastalo škodo z uporabo naših naprav.
Ponudnik zanika vsako odgovornost za škodo povzročeno vendar ne omejeno na:
 • škodo ali odgovornost nastalo pri neprenosu ali napačnem prenosu podatkov na naprave,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščenega posega,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi kakršnegakoli (hekerskega) napada,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih in višjih dejavnikov.
Ponudnik ni odgovoren za izgubo podatkov, prekinitve v delovanju naprav ali kakršenkoli izpad ali izgubo podatkov, do katere je prišlo po krivdi tretje osebe, ponudnika storitev, njegovih strank ali zaposlenih.

4.2. Odgovornosti in dolžnosti naročnika
Naročnik se strinja, da v celoti odgovarja za predvajano vsebino na zakupljenih Tvad napravah.
Naročnik se strinja, da preko zakupljenih Tvad naprav pri ponudniku ne bo predvajal naslednje vsebine:
 • vsebine, ki je nelegalna, nasilna, obrekljiva, opolzka ali kakorkoli sporna,
 • vsebine, ki vsebuje viruse ali sovražne računalniške programe, nelegalno programsko opremo, ipd.,
 • vsebine, ki je namenjena kriminalnim dejanjem ali združbam,
 • vsebine, ki spada pod zaščitene znamke, patente, avtorske pravice ali drugo intelektualno lastnino.
Naročnik se strinja, da s poseganjem v programsko opremo zakupljenih naprav ponudnika prevzame tudi odgovornost za vso nastalo škodo na napravah. Prav tako s poseganjem v zakupljene Tvad naprave naročnik izgubi pravico do vračila blaga in garancije, kot je to navedeno v točki 4.3 in 4.4.
Naročnik se strinja, da kakršnokoli povzročeno škodo in posledične dodatne stroške v celoti poravna sam v roku 14 dni od nastanka.

4.3. Vračilo Tvad naprav
Kupec ima pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. To sporoči na e-naslov: info@ad-systems.co. Pri tem potrošnika bremenijo le stroški vračila blaga.
Odstopni rok začne teči z dnem, ko potrošnik pridobi dejansko posest nad blagom.
Kupec mora podjetje o odstopu od pogodbe obvestiti z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Odstopna izjava mora biti poslana v roku, ki je določen za odstop od pogodbe. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.
V primeru odstopa od pogodbe bo podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrnilo vsa prejeta plačila.
Vrnitev plačila lahko zadržimo do prejema vrnjenega blaga oz. do prejema dokazila, da ste blago poslali nazaj.
Če je potrošnik blago že prejel in od naročila odstopi, mora blago nepoškodovano poslati ponudniku v 14 dneh po poslanem sporočilu o odstopu od naročila. Priložen mora biti račun. Čeprav to ni obvezno, bomo veseli navedbe razloga za vračilo.

4.4. Garancija Tvad naprav
Pri uveljavljanju garancije veljajo garancijski pogoji navedeni na garancijskem listu, ki je priložen vsakemu izdelku. Pravice iz naslova garancije uveljavljate pri nas, o čem nas obvestite na e-naslov: info@ad-systems.co.
Garancijo lahko uveljavljate z garancijskim listom, računom in drugimi dokumenti, ki so navedeni na računu.
Garancija preneha veljati pri:
 • okvarah nastalih zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile (napetostni sunek, strela....)
 • če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba ali če je ugotovljeno, da je kdo posegal v izdelek brez našega pisnega dovoljenja
 • pri spremembah na aparatu
 • pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
 • pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
 • pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
 • pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
 • pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja.
 • pri ostalih pogojih, ki so navedeni na garancijskem listu.
5.1. Trajanje zakupljenih storitev je navedeno na izstavljenem računu..
Vsaj 15 dni pred rokom poteka naročenih storitev ponudnik naročnika obvesti o poteku storitev in mu posreduje ponudbo (predračun) za podaljšanje na elektronski naslov.

5.2. Naročnik razume in se strinja, da v kolikor predračun za podaljšanje storitev ni poravnan v navedenem roku, storitve na navedeni dan poteka prenehajo delovati.
Za podaljšanje potečenih storitev mora naročnik kontaktirati ponudnika za novo, veljavno ponudbo. Pri ponovni aktivaciji storitev, lahko nastanejo dodatni stroški.
6.1. Naročnik razume in se strinja, da se neizvedba plačila v skladu z navedenim rokom na posredovani ponudbi (predračunu) za podaljšanje storitev smatra kot odpoved teh storitev in/ali naročniškega razmerja.

6.2. Naročnik razume in se strinja, da se prekine naročniško razmerje v kolikor je naročnik ponudniku posredoval napačne oz. zavajajoče informacije.

6.3. Katerakoli pogodbena stranka lahko odpove naročniško razmerje za storitve kadarkoli v času trajanja storitev.
Odpoved mora biti poslana po elektronski ali navadni pošti in začne veljati naslednje obračunsko obdobje.
Že vplačanih sredstev za naročeno storitev spletnega gostovanja ponudnik ni dolžan vračati, razen v primeru novih naročil za spletno gostovanje, ki so mlajša od 90 dni.

6.4. Naročnik razume in se strinja, da se prekine naročniško razmerje, v kolikor naročnik ne upošteva kateregakoli člena navedenih pogojev poslovanja.
9.1. Naročnik se strinja, da ponudnika storitev, njegovih strank ter zaposlenih ne bo terjal ali držal odgovornih za kakršnokoli škodo, ki bi nastala z uporabo ali nezmožnosti uporabe storitev ponudnika.

9.2. Naročnik se strinja, da je celotna odgovornost ponudnika pri storitvah iz naročniškega razmerja in pri vsaki kršitvi naročniške pogodbe omejena zgolj na znesek, ki ga je naročnik plačal za storitev.

9.3. Če naročnik namerno ali nenamerno škoduje ponudniku ima ponudnik pravico, da stroške za nastalo škodo v celoti zaračuna naročniku.
Ponudnik in naročnik se obvezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovala vse podatke, do katerih bosta prišla pri medsebojnem poslovnem sodelovanju, kar vključuje tudi celotno komunikacijo preko elektronske pošte in telefona.
9.1. Naročnik razume in se strinja, da ponudnik nudi podporo zgolj in samo za storitve, ki jih ponudnik ponuja preko svojih spletnih strani.
Naročnik razume in se strinja, da ponudnik nudi podporo preko kontaktnih podatkov, ki so navedeni na spletnih straneh ponudnika.

9.2. Naročnik se strinja, da bo pred zahtevkom podpore poiskal odgovor v spletnih vsebinah, objavljenih na spletnih straneh ponudnika.

9.3. Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnik ne nudi brezplačnega (tehničnega) svetovanja.

9.4. Naročnik v celoti razume in se strinja, da je v komunikaciji s ponudnikom dolžan upoštevati osnovna pravila bontona, ki narekujejo vljudnost in jasno komuniciranje.
Naročnik razume in se strinja, da v kolikor se pri komuniciranju s ponudnikom ne drži osnovnih pravil bontona, mu ponudnik lahko zavrne vso nadaljnjo komunikacijo preko telefona ali v živo in omeji vso nadaljnjo komunikacijo izključno na elektronsko in navadno pošto. V primeru, da se neprimerna komunikacija nadaljuje ali stopnjuje, si ponudnik pridržuje pravico, da naročniku storitve ukine in povrne kupnino v skladu z uporabljeno metodo plačila ponudbe (predračuna).
Naročnik v celoti razume in se strinja, da si ponudnik pridržuje pravico do ustreznih ukrepov, ki bi bili nujni ob kršitvah členov tega dokumenta. Taki ukrepi vključujejo takojšnjo omejitev oz. (začasno) zaprtje naročniškega centra, dostopa do strežniškega sistema in ostalih storitev brez predhodnega opozorila in brez povračila kupnine.
Naročnik se zavezuje, da bo varoval svoja gesla in vse ostale zaupne podatke, ki se nanašajo na njegov uporabniški račun ter ponudnika v primeru nepooblaščenega ali domnevnega posega v njegov uporabniški račun takoj obvestil. Nepooblaščen dostop vključuje sum kraje in/ali izgube podatkov, spremembo gesla ali ostalih varnostnih informacij ali katerokoli drug dogodek, ki lahko povzroči ali omogoči nepooblaščen vstop v uporabniški račun naročnika.
Naročnik razume in se strinja, da lahko ponudnik skupaj z vsemi storitvami, podatki in pravicami ter dolžnostmi prenese izvajanje storitev na drugo pravno osebo. Ponudnik se zavezuje, da naročnika v primeru take spremembe predhodno pisno obvesti v razumnem časovnem roku, v okviru katerega naročnik navedeni spremembi lahko nasprotuje in prekine sodelovanje s ponudnikom.
Ponudnik in naročnik se zavezujeta, da bosta vse morebitne spore poizkušala rešiti sporazumno.
Za morebitne spore, ki jih ponudnik in naročnik ne bi mogla rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Kopru.
Ponudnik lahko prosto spreminja te splošne pogoje ali spremeni ponudbo storitev, zajetih z naročniško pogodbo. Vsaka taka sprememba postane veljavna sedem (7) dni po tem, ko je objavljena na spletnih straneh ponudnika. Naročnik se strinja, da bo redno obiskoval spletne strani ponudnika in bo tako seznanjen z morebitnimi spremembami. Če se naročnik s spremembo ne bo strinjal, lahko odpove naročniško razmerje in sicer tako, da v roku sedmih (7) dni po začetku veljavnosti te spremembe ponudniku pošlje odpoved po elektronski ali navadni pošti.
Prekinitev naročniškega razmerja postane veljavna, ko ponudnik potrdi, da je prejel sporočilo naročnika. Naročnik se strinja, da z uporabo storitev po poteku tega roka upošteva in se strinja z vsemi spremembami splošnih pogojev.
Neveljaven ali neizvedljiv pogoj se nadomesti z učinkovitim ali izvedljivimpo zakonodaji, ki se uporablja.